Begeleide intervisie

Begeleide intervisie

Deze vorm van begeleide intervisie wordt ingezet als ondersteuning om een methode beter in de vingers te krijgen. Als aanvulling op een training oplossingsgericht werken. De intervisie wordt begeleid door een coach of trainer. Het voordeel van begeleide intervisie is dat alle deelnemers zich volledig kunnen richten op hun persoonlijk proces. De intervisie wordt in kleine groepjes van hooguit vijf à zes mensen gedaan.
Centraal staat de inbreng van de deelnemers over professionele- en methodische vragen.

Doel
Wanneer begeleide intervisie wordt ingezet, bij het leren beheersen van de methode, ligt de focus vooral op de toepassing daarvan. Ondersteuning geven van het proces door het delen van successen.
De groep werkt samen aan oplossingen voor de ingebrachte vragen.

Opzet
Delen en uitwerken van successen.
Inventariseren van vragen.
De coach/trainer heeft de leiding over het proces, geeft theoretisch kaders en coacht. Hij nodigt alle deelnemers uit te participeren, te coachen en nieuwsgierig te zijn. De inbreng van een deelnemer wordt in samenwerking met de groep behandeld.
Het gespreksprotocol oplossingsgericht werken wordt als stappenplan ingezet.

Klik hier voor meer info.

Interessant? Schrijf je ook in!