Coachen op de werkvloer

Coachen

Oplossingsgericht coachen kan worden ingezet bij individuele- en groepsproblemen. De problemen zijn werk gerelateerd.
In een oplossingsgericht contact gaan we er van uit dat de professional al beschikt over vaardigheden, ideeën en ander gereedschap. Wij vinden dat professionals deskundig, vindingrijk en veerkrachtig zijn en experts zijn over hun eigen leven en hun werksituatie. Daarom gaat het bij coachen om gebruik te maken van de al bestaande hulpbronnen.
Vaak gaat het bij individuele vragen om balans te vinden tussen privé en werk; effectiever aansturen van medewerkers; carrière planning of men wil zich verbeteren. Bij groepsproblemen gaat het vaak om communicatie; teamvorming; samenwerking, realiseren van doelen en bij reorganisaties.
Onze visie is dat bij het oplossen van problemen het netwerk een belangrijke rol speelt bij het zoeken van een oplossing en bij het behalen van het doel.

Doel
Het omzetten van het probleem naar een oplossing door samenwerking van coach met de professional/team.

Opzet
De coach werkt samen met de professional/team aan het construeren van het doel en bepalen samen welke acties er ondernomen gaan worden en wie support kan leveren bij het behalen van het doel. Het netwerk van de professional/team kan gevraagd worden hun vaardigheden en krachten in te zetten.

Meer info klik hier

Interessant? Schrijf je ook in!