De werkplaats

De werkplaats

Een werkplaats is een ruimte waar vakmensen hun beroep uitoefenen. In veel gevallen is een werkplaats ook een leerplaats. Er worden dingen uitgevonden, experimenten gedaan, gediscussieerd en de theorie wordt nog eens doorgenomen. Met als doel het verbeteren van hun vakmanschap.
De oplossingsgerichte werkplaats beoogt hetzelfde te zijn. Vakmensen die elkaar ontmoeten, aan elkaar vragen voorleggen, experimenteren, uitvindingen doen en elkaar inspireren met als doel hun vakmanschap in de oplossingsgerichte methode te vergroten. In de oplossingsgericht werkplaats staat de individuele professional met zijn of haar vragen centraal. In de werkplaats werk je als team samen aan het zelfde doel: groeien.

Doel:
Bevorderen van de persoonlijke en professionele groei in het toepassen van de oplossingsgerichte methode.
We stellen ons voor dat de deelnemers intensief en diepgaand met elkaar in gesprek gaan, met elkaar oefenen, met elkaar discussiëren, nieuwsgierig zijn, vragen stellen, inspireren en nieuwe wegen vinden!.

Opzet:
Wat vast ligt is het inventariseren van de wensen, vragen en het delen van ervaringen en het formuleren van doelen voor die dag.
De dag wordt samen ingevuld.
Van de deelnemers wordt verwacht dat ze actief leiding nemen, participeren en hun expertise inzetten. Ze delen hun positieve ervaringen, hun successen en kennis met elkaar.
Het is mogelijk cliënten mee te nemen voor supervisie.

Hoe wordt er gewerkt?
Er wordt gewerkt met inzet van alle vaardigheden en technieken uit het oplossingsgericht werken. De werkvormen worden ter plekke bedacht. Iedere deelnemer kan ook coach zijn en de leiding nemen.

Voor wie?
De werkplaats is zowel voor een groepje collega’s (in incompany) als voor individuele professionals. (Open inschrijving)
De data open inschrijving staan op onze site.

Meer info klik hier

Interessant? Schrijf je ook in!