Wat is Oplossingsgericht werken?

Wat is oplossingsgericht werken?

Oplossingsgericht werken is een stapsgewijs proces dat uit een aantal logische stappen bestaat. In de eerste stap ontwikkel je een visie, een droom over hoe je het in de toekomst wilt hebben. Vervolgens zoek je een concreet doel dat je helpt om die visie of droom waar te maken.

Oplossingsgericht werken verhoogt de motivatie, versterkt de samenwerking verhoogt het plezier. Het geheim van het oplossingsgericht werken ligt in de aantrekkingskracht die hiervan uitgaat, omdat dit proces het van nature in zich heeft om de motivatie op te voeren. Het geeft de betrokkenen een gevoel van wederzijdse waardering die ontstaat en de bereidheid elkaar te helpen en te steunen.

Oplossingsgericht werken is geschikt voor het oplossen van problemen, persoonlijke ontwikkeling, teambuilding, schoolproblemen, gedragsproblemen, het managen van verandering en organisatieontwikkeling en training.

Wat maakt het oplossingsgericht werken generiek?
Oplossingsgericht werken is generiek omdat het past bij de meeste situaties waar mensen de behoefte hebben hun functioneren te veranderen, te verbeteren, te ontwikkelen of te verbinden. Daarom sluit het oplossingsgericht werken goed aan bij de generalist, wijkcoach en de jeugdzorgwerker.

De oplossingsgerichte professional hanteert de volgende regels:

  • Als het werkt, laat het dan zo
  • Als iets ooit effect had, doe het dan vaker
  • Als het niet werkt, doe dan iets anders
  • Hij formuleert, samen met de cliënt, een werkbaar doel dat leidt naar de gewenste situatie van de cliënt en zijn netwerk
  • Hij zoekt  naar eerdere successen
  • Hij zoekt naar  uitzonderingen op het probleem
  • Hij stimuleert het inzetten van support
  • Hij stuurt actief aan op participatie
  • Hij en de cliënt werken samen aan een duurzame oplossing
  • Hij stimuleert de cliënt om samenwerking te zoeken met belangrijke anderen die nodig zijn om die doelen te bereiken

Wat maakt oplossingsgericht werken ook geschikt voor het netwerk?

Mensen leven altijd binnen netwerken. De interacties tussen de individuele leden binnen het netwerk kunnen leiden tot problemen. Het netwerk in zijn geheel als ook de individuele leden kunnen bijdragen dat het probleem onopgelost blijft. Evengoed kan het netwerk en zijn individuele leden bijdragen aan het oplossen van het probleem. De oplossingsgerichte professional zoekt altijd de samenwerking met het individu en alle belangrijke mensen die betrokken zijn bij het probleem. Het netwerk wordt gezien als de krachtbron die ingezet wordt bij het bedenken en het uitvoeren van het doel. Individuele leden uit het netwerk kunnen later als support ingezet worden. Doordat de oplossingsgerichte professional altijd samenwerking zoekt met alle betrokkenen, is de oplossingsgerichte werkwijze de perfecte toepassing voor de huidige sociaal werker die als  taak heeft om verbindingen te maken met de cliënt en zijn netwerk en tussen professionals onderling.

Heeft u een vraag of idee?

Neem vrijblijvend contact op via het contactformulier, telefoon 06 45782715 of 074 2664268 . Of start een chat of stuur een bericht via Whatsapp.