Oplossingsgericht werken met basisschool kinderen: Kids Skills

Wat houdt de training in:

De belangrijkste reden om deze training te geven, is het feit dat ik er graag aan wil bijdragen om professionals meer vreugde in hun leven te laten hebben en dat zij die vreugde overbrengen naar hun cliënten. Ik hoop dat de inhoud je zal helpen een positieve levenshouding te ontwikkelen en te behouden. De praktijk wijst uit dat professionals die dagelijks volgens het patroon van Kids Skills leven een macht ontwikkelen over alles wat zich voordoet in hun leven.

Een positieve houding veranderd je werkomstandigheden. Jouw professionele houding is belangrijker dan alleen maar de kennis over de methode. Jouw enthousiasme doet wonderen bij het oplossen van problemen. Positief doen is een geesteshouding. In een hulpverleningssituatie is jouw mentale houding een belangrijke factor bij de oplossing ervan. Daarom besteden wij in de training veel aandacht aan de ontwikkeling van een persoonlijke en positieve houding.

De methode Kids Skills geeft je de mogelijkheid om samen te werken met  kinderen, ouders, leerkrachten, interne begeleiders, jeugdzorg, raad van de kinderbescherming en verder alle belangrijke anderen binnen de context van het kind. Kids Skills is een speelse en praktische benadering voor het oplossen van moeilijkheden waarmee kinderen geconfronteerd worden.
Praktisch alle problemen kunnen worden opgevat als vaardigheden die nog ontwikkeld moeten worden.

Kids Skills is een systemische aanpak waarin ouders, leerkrachten en andere belangrijke personen binnen het systeem van het kind betrokken worden mee te denken over de te leren vaardigheid en het kind ondersteuning geven gedurende het hele leertraject van de vaardigheid.

Er is veel gelegenheid om te reflecteren op, en te oefenen vanuit je eigen (werk)situatie. De training is pragmatisch, met aandacht voor zowel de theoretische achtergronden van de Kids Skills methode als ook het oplossingsgericht werken, er wordt gebruik gemaakt van live demonstraties en het oefenen van vaardigheden.

Gedurende de hele training worden praktische tools aangereikt. De deelnemers krijgen thuis-opdrachten mee na elke trainingsdag. De vierde dag is een terug kom dag waarin de deelnemers een presentatie geven over het geleerde.

  • De training is gecertificeerd.
  • Werken in kleine groepen, max 10 deelnemers.

Brand new way is een samenwerkingspartner van het Centrum Oplossingsgericht Werken.  Het Centrum Oplossingsgericht Werken is ,naast het Brand New Way, de enige erkende opleiding voor Kids Skills.

http://www.brandnewway.nl/Nieuws/nieuwe-opzet-voor-kids-skills-en-mission-possible-trainingen/cf789e63-3fde-4d19-bab2-299b558f0b2c

De training Kids Skills van het COW staat gelijk aan die van het Brand New Way.

Accreditatie: SKJ: CRKBO; Registerplein

Interessant? Schrijf je ook in!
Klanten aan het woord
  • Lesstof
  • Interactie
  • Humor

Samenvatting

In andere trainingen wanneer de trainer vroeg iets uit te spelen in de groep was er een grote stilte en zei niemand iets. Jij krijgt het voor elkaar dat cursisten persoonlijk met je aan het werk gaan in de groep. Super!

5.0
Beoordeling 0 (0 reviews)

Geef ook je review

Sending