Oplossingsgericht coachen

Wat houdt de coaching in:

Het gaat er bij oplossingsgericht coachen om het kort te houden. Oplossingsgericht coachen betreft een specifieke vorm van gespreksvoering, met de bedoeling coach te steunen en een goede start te geven bij hun zoektocht.

In het oplossingsgericht gesprek wordt het doel van de coachee voor ogen gehouden. Een ander belangrijk kenmerk van oplossingsgericht coachen dat er gebruik gemaakt wordt van wat de coach zelf inbrengt. Ze beschikken namelijk al over vaardigheden,ideeen en vele andere gereedschappen. Daarin wijkt het oplossingsgericht coachen af van de benadering waarbij gekeken wordt naar de tekortkomingen van de coach. We vinden dat de coach deskundig, vindingrijk en veerkrachtig is en een expert wat betreft zijn eigen leven en werksituatie. Bij coaching gat het om gebruik te maken van die bestaande hulpbronnen. Het traject eindigt niet na een vooraf bepaalde tijd of na een aantal afgesproken sessies, maar wanneer de coach er op durft te vertrouwen dat hij de rest van de reis alleen kan afleggen, zonder begeleiding van de coach.

In welke vorm?

Ik bied individuele coaching; contextuele coaching en team/groepscoaching.
Indien nodig en nuttig werk ik samen met anderen.

Voor wie?

  • Professionals die gecoacht moeten worden via hun werk; bedrijfsarts of zij die een specifiek of een algemeen doel voor ogen hebben.
  • De balans tussen werk en privéleven wil verbeteren.
  • De balans in de vele werkzaam- heden op werk willen verbeteren.
  • Verborgen potentieel willen ontwikkelen kunnen zich aanmelden voor coaching.

Accreditatie: SKJ: CRKBO; Registerplein

Interessant? Schrijf je ook in!
Klanten aan het woord
  • Lesstof
  • Interactie
  • Humor

Samenvatting

Hoe jij de interactie zoekt met de groep en een gesprek hebt met een cursist en dat je dan er meteen theorie aan vast plakt. Daarin ben je uniek.

5.0
Beoordeling 0 (0 reviews)

Geef ook je review

Sending