Oplossingsgericht werken met jongeren

Wat houdt de training in:

De belangrijkste reden om deze training te geven is het feit dat ik er graag aan wil bijdragen dat  professionals meer vreugde in hun leven  hebben en dat zij die vreugde overbrengen naar hun cliënten. Met meer vreugde in hun leven bedoel ik dat hun leven nog zinvoller wordt en nog meer voldoening geeft. Ik hoop dat de inhoud je zal helpen een positieve levenshouding te ontwikkelen en te behouden.

Jouw positieve houding verandert je werkomstandigheden. Jouw positieve houding is belangrijker dan alleen de kennis over de methode. Positief doen is een geesteshouding. Jij kan bewust kiezen met welke geesteshouding jij je werk doet. In een hulpverleningssituatie is jou mentale houding een belangrijke factor bij de oplossing ervan! Daarom geven we veel aandacht aan het ontwikkelen van een persoonlijke positieve houding.

De methode geeft jou de mogelijkheid samen te werken met kinderen, ouders, leerkrachten, interne begeleiders, jeugdzorg, raad van de kinderbescherming en verder alle belangrijke anderen binnen de context van de jongere.

Mission Possible is een persoonlijk ontwikkelingsprogramma voor jongeren, gebaseerd op de filosofie van het oplossingsgerichte denken. Het is een creatieve en praktische benadering voor het oplossen van moeilijkheden waarmee jongeren geconfronteerd worden. Praktisch alle problemen kunnen worden opgevat als vaardigheden die nog ontwikkeld moeten worden of waar de jongere op dat moment niet over kan beschikken.
In elf stappen leren jongeren doelen te stellen en deze waar te maken. Zij leren lastige dingen te veranderen door gebruik te maken van eigen sterke punten. Deze leerervaring maakt het vervullen van dromen en het bereiken van doelen voor jongeren makkelijker.

Mission Possible is een systemische aanpak waarin ouders, leerkrachten en andere belangrijke personen binnen het systeem van het kind betrokken worden mee te denken over de te leren vaardigheid/oplossing en het kind ondersteuning geven gedurende het hele leertraject van de vaardigheid/oplossing.

Mijn devies is: herhaling loont. Of wel in de training net zo vaak oefenen tot je het de volgende dag wil en kan  toepassen. Er is veel gelegenheid om te reflecteren op, en te oefenen vanuit je eigen werksituatie. De training is pragmatisch, met aandacht voor zowel de theoretische achtergronden van de Mission Possible methode als ook het oplossingsgericht werken, er wordt gebruik gemaakt van live demonstraties en het oefenen van vaardigheden.

Gedurende de hele training worden praktische tools aangereikt. De deelnemers krijgen thuisopdrachten mee na elke trainingsdag. De vierde dag is een terug kom dag waarin de deelnemers een presentatie geven over het geleerde.

  • De training is gecertificeerd.
  • Werken in kleine groepen, max.10 deelnemers.

Accreditatie: SKJ: CRKBO; Registerplein

Interessant? Schrijf je ook in!
Klanten aan het woord
  • Lesstof
  • Interactie
  • Humor

Samenvatting

Hoe jij de interactie zoekt met de groep en een gesprek hebt met een cursist en dat je dan er meteen theorie aan vast plakt. Daarin ben je echt uniek.

5.0
Beoordeling 5 (3 reviews)

3 Reviews

  1. Schoolmaatschappelijk werk zorggroep oude en nieuwe land 2 mei 2017
  2. Kentalis Zoetermeer 2 mei 2017
  3. Team schoolmaatschappelijk werk Tilburg 2 mei 2017

Geef ook je review

Sending