Aanvullende informatie en klachtenprocedure

Aanvullende informatie

Wachttijden: Op dit moment zijn er geen wachttijden.

Registraties:
• Kids Skills gecertificeerd coach en Ambassador
• Master in oplossingsgericht werken met gezinnen en kinderen
• Accreditaties voor de diverse trainingen zijn geregistreerd bij SKJ: Registerplein.
• CRKBO: erkenning als opleidingsinstituut.

• Orthopedagoog Generealist NVO: lidnummer 7180
• Cognitief Gedragstherapeut VGCT lidnummer 203259
• Vereniging EMDR Nederland: lidnummer 33305
• Cogmed Coach

Klachtenprocedure

Wij doen ons uiterste best om u zo goed mogelijk te helpen. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent. In dat geval kunt u hierover contact opnemen met de praktijk. In een gesprek proberen we om gezamenlijk tot een oplossing te komen. Lukt dat niet, dan kunt u terug verwezen worden naar de huisarts of het sociale team van de gemeente voor een verwijzing naar een andere hulpverlener.
Bent u van mening dat wij ons niet aan de beroepscode hebben gehouden, dan heeft u een mogelijkheid een klacht in te dienen bij het college van toezicht van de NVO. U kunt zich hiervoor wenden tot de NVO.