Oplossingsgerichte aanpak bij opvoedingsvragen

Een oplossingsgerichte aanpak bij opvoedingsvragen of – problemen, maakt impliciet deel uit van iedere behandeling die het COW biedt op dit vlak. Opvoedingstips vind je overal. Maar werkt het ook voor de eigen situatie? Geeft het de oplossing die je zoekt? Wij bieden ouders, vanuit hun eigen rol als opvoeders, een nieuwe en originele kijk op hun gezin.

Wat ouders ervaren als een opvoedingsprobleem, hangt meestal samen met de problemen die ze zien bij hun kind (kinderen), of puber (jongere). Dit kan een voorbijgaand probleem zijn, maar ook iets dat min of meer ‘chronisch’ aanwezig is. In dit laatste geval spreken we eerder van een beperking bij een kind (dit geldt bijvoorbeeld vaak voor kinderen met een diagnose)
Voor alle problemen zijn oplossingen denkbaar; voor beperkingen meestal niet. Onmogelijkheden zijn niet op te lossen. Maar, er is op enige manier vaak goed ‘mee te leven’. De problemen (die voortkomen uit de beperking) waarbij men dan komt te staan, zijn in principe oplosbaar, hoe moeilijk soms ook!
‘Problemen’ zijn in de meeste gevallen te zien als een tekort aan een bepaalde vaardigheid of vaardigheden. Het aanleren ervan is het meest effectief en duurzaam binnen de context van het gezin of school, de omgeving waar het kind het meest verblijft. In samenwerking met ouders, gezinsleden, leerkrachten of belangrijke anderen (als supporter) werken we hier aan.
De hulpvraag vormt het begin van iedere therapie of coaching.