Hoe ga ik om met mijn lastige puber?

Hoe ga ik om met mij lastige puber?

In de puberteit verandert veel, zowel voor pubers als voor hun ouders. Kinderen vormen een eigen mening en nemen niet meer alles van hun ouders aan. Ze worden zelfstandiger en gaan steeds meer hun eigen weg. Hoe begeleidt u dat proces als ouder op een positieve manier? Hoe gaat u om met lastig gedrag bij uw puber, of met een puber die zichzelf ronduit in gevaar brengt? Veel ouders hebben ook vragen over de ontwikkeling van hun kind. Meestal gaat het om: is dit gedrag al of nog passend bij de leeftijd? Of, is dit gedrag normaal? In alle gevallen gaat het om het leren van vaardigheden (bij kind en/of ouders). Onze aanpak is altijd op maat. Dat wil zeggen dat we aansluiten bij de ontwikkelingsleeftijd (die mogelijk niet gelijk loopt met de kalenderleeftijd) én bij de gezins-, opvoedings-, omgevingsfactoren die positief kunnen bijdragen aan het gewenste doel van coaching of therapie. Lees hiervoor meer bij Kids’ Skills en Mission Possible

n.b.
In ons normale spraakgebruik wordt het onderscheid tussen kind, puber en adolescent gemaakt op grond van de (kalender-)leeftijd en de kenmerken die daarbij horen. Tijdens de basisschoolleeftijd spreken we meestal van ‘kinderen’ (4-10/12 jaar). De ‘puberteit’ is de periode waarin de volwassen lichaamsvorming begint (vanaf 10/12 – 15 jaar). Dit is ook het begin van de ‘adolescentie’. Een kind is ‘adolescent’ in de levensperiode tot de volwassenheid (10-22 jaar). Als we spreken over adolescent of adolescentie, dan is dat meestal in de context van ‘alles’ wat bij deze levensfase hoort (in sociaal, emotioneel, cognitief, lichamelijk en maatschappelijk opzicht). In het algemeen spreken we ook vaak in de neutrale termen als ‘kind / kinderen’ en ‘jongere / jongeren’.