Opvoeding bij echtscheiding

Opvoeding bij scheiding: ‘wij zijn uit elkaar maar voeden samen onze kinderen op’

Eén op de drie huwelijken eindigt tegenwoordig in een scheiding van ouders. Wanneer u gaat scheiden is een goede samenwerking als opvoeders van u kind(eren) belangrijk. Hun belang staat voorop. In de praktijk kan een goede samenwerking soms lastig zijn en kan er begrijpelijkerwijs sprake zijn van strijd en frustratie. Dit kan een ‘goed samenwerkende ouder’ zijn in de weg staan.

Als u het idee hebt dat u er niet uit komt met uw ex-partner terwijl u dit wel graag wilt, dan bieden de therapeuten binnen het COW daarbij ondersteuning. Met beide ouders gaan wij op zoek naar de best passende samenwerking. Met aandacht voor communicatie en het vinden van oplossingen voor complexe problemen in het belang van uw kind(eren).
Aanmelding voor beide ouders is het uitgangspunt.