Gewoon druk gedrag of ADHD?

Veel kinderen zijn van tijd tot tijd wel eens druk. Soms is dit gedrag ook heel goed te verklaren. Met zijn gedrag geeft het kind iets aan. Het heeft zijn ‘nut’ om zo te zeggen, al kun je dat al opvoeder niet altijd zo zien!
Kinderen met ADHD vallen op, omdat ze aandachtsproblemen hebben en meer dan gemiddeld druk of impulsief zijn (al dan niet in combinatie).
Kinderen met aandachtsprobleem hebben meer moeite met: het letten op details, de aandacht erbij houden, kunnen luisteren en het opvolgen van instructies, beginnen met en ook afmaken van taken, iets kunnen onthouden of iets kunnen plannen en organiseren.
Drukke en impulsieve kinderen hebben vaker moeite met:  rustig en aangepast zijn, op tijd te stoppen als dat gevraagd wordt, met rustige stem te praten, op de beurt te wachten of anderen met rust te laten.

Of het nu gaat om een tijdelijk of meer permanent probleem, er is altijd een oplossing voor het omgaan ermee. Binnen het COW begeleiden we dit traject ‘op maat’. Een gezamenlijke verkenning is nodig, om erachter te komen welke vaardigheden lastig zijn voor dit kind (thuis of op school). Ouders en leerkrachten op school doen dagelijks hun uiterste best om het kind te laten ‘groeien’ en er uit te halen wat er in zit. Dat is niet altijd eenvoudig bij kinderen die bepaalde vaardigheden missen of net wat meer aandacht nodig hebben.

Een oplossingsgerichte ouder of leerkracht sluit aan bij wat het kind (wel) kan, denkt in oplossingen en bedenkt samen mét het kind wat de volgende stap kan zijn om te leren en wie daarbij kan helpen. Kind, ouders én belangrijke anderen zijn betrokken bij het gewenste eindresultaat en samen werken zij daar naartoe (volgens de methode Kids’Skills,  Mission Possible of in oplossingsgerichte gesprekken in het gezin of op school bijvoorbeeld).

Daarnaast werken wij binnen het COW samen met scholen, vanuit de oplossingsgerichte benadering. Dit doen wij door leerkrachten en teams bij te scholen en te coachen (zie ook bij Het Centrum: wat is oplossingsgericht werken?). Hier ontwikkelen we een passend aanbod op.