Agressief gedrag

Hoe leert mijn kind anders reageren?

Agressief gedrag van kinderen roept vaak veel weerstand op bij de omgeving (ouders, leerkrachten). Ook bij kinderen zelf. Agressie is een verzamelwoord geworden. Het is lang niet altijd helemaal duidelijk wat wordt bedoeld. Een peuter die in de zandbak van zich afslaat met zijn schep, een schoolkind dat een klasgenootjes jent en uitscheldt, voetbalsupporters die vernielingen aanrichten, een klant die een verkoopster discrimineert. Allemaal verschijnselen die men benoemt als agressief gedrag. Het is soms moeilijk te zo te zien, maar iedere vorm van agressie is eigenlijk heel ‘onhandig gedrag’. Veel agressieve kinderen uiten zich zo, omdat ze eigenlijk niet goed weten hoe anders te reageren in een bepaalde situatie.

Agressief gedrag: een voorbeeld

Joris van 14 jaar is erg agressief. Thuis terroriseert hij zijn jongere zusjes. Als ze niet zijn bevelen uitvoeren en van alles voor hem doen, slaat hij van zich af. Zijn ouders krijgen maar geen vat op zijn gedrag en zijn radeloos. Bij ruzies gooit hij met van alles wat voor zijn voeten komt. Altijd zijn er conflicten over huiswerk. Al twee keer is hij van school gestuurd vanwege zijn opstandige gedrag. Hij is betrokken bij vele vechtpartijtjes en heeft regelmatig een grote mond tegen docenten. Nu en dan spijbelt hij.

Agressief gedrag is te zien als een gebrek aan een gewenste vaardigheid; gewenst gedrag. Samen met ouders, kind en andere relevante betrokkenen verkennen de therapeuten van het COW, wat er voor dit ongewenste gedrag in de plaats moet komen. Welke vaardigheid wil een kind leren? Welke vaardigheden hebben ouders en leerkrachten nodig om het kind te ondersteunen bij het leren ervan? Er wordt o.a. gebruik gemaakt van de methoden Kids’Skills en  Mission Possible .