Tarieven, vergoedingen en betalingsvoorwaarden

Vergoedingen, tarieven en betalingsvoorwaarden

Sinds 1 januari 2015 valt de vergoeding voor de gehele jeugdzorg direct onder verantwoordelijkheid van de gemeenten. Het Centrum voor Oplossingsgericht Werken biedt  zorg aan kinderen en jeugdigen bij klachten van een lichte of matige ernst; de Generalistische Basis GGZ ofwel GB-GGZ.

Om in het algemeen voor vergoeding in aanmerking te komen, moet er sprake zijn van een gezondheidskundige vraag rondom uw kind (een ‘kindprobleem’ en vermoeden van een ‘stoornis’ zoals omschreven in de DSM IV). Hierbij kan o.a. gedacht worden aan een angststoornis, depressie, gedragsstoornis, ADHD, een stoornis in het autisme spectrum, een tic- of dwangstoornis of een posttraumatische stressstoornis. Een verwijzing van uw huisarts, kinderarts of jeugdarts of sociaal team (klantmanagers of gespreksvoerders jeugd) in uw gemeente is hiervoor nodig.

Hulp bij het opvoeden wordt soms vergoed, in overleg met het sociaal team van de gemeente. Soms wordt daarvoor ook verwezen naar ’voorliggende’ voorzieningen nu verantwoordelijk (de Centra voor Jeugd en Gezin). E.e.a. is afhankelijk van de ingeschatte ernst en verband houdend met de vastgestelde stoornis van het kind.

Het Centrum Oplossingsgericht Werken heeft vanuit haar samenwerking met De Praktijk voor Orthopedagogiek Scherpenzeel een contract afgesloten met de 7 gemeentes in de regio Food Valley te weten, Veenendaal, Renswoude, Ede, Barneveld, Scherpenzeel, Nijkerk en Rhenen.

De tarieven vanuit de gemeenten zijn vastgestelde tarieven volgens landelijke NZA richtlijnen (https://www.nza.nl/1048076/1048144/TB_REG_17613_01__Generalistische_basis_ggz.pdf) , gebaseerd op de omvang van het hulpaanbod (variërend van kort, middellang, intensief tot chronisch).

Daarnaast kunt u ervoor kiezen om de behandeling zelf te betalen. Voordelen hiervan zijn:

  • Het is mogelijk om direct een afspraak te maken, zonder verwijsbrief
  • De privacy van de cliënt is gewaarborgd
  • Het is meer flexibel, waardoor nog beter maatwerk mogelijk is.

Tarieven zijn gebaseerd op bovengenoemde richtlijnen en vastgesteld per gesprek tussen € 85,00 en € 95,00 (bij behandeling in onze praktijk). Individuele gesprekken en gezins-/systeemgesprekken kennen eenzelfde tarief. Indien meerdere partijen (als bijvoorbeeld school) betrokken zijn, kunnen afwijkende tarieven gelden. In overleg wordt een offerte opgesteld.

Ook behandeling op locatie is mogelijk. Hiervoor wordt aanvullend reiskosten in rekening gebracht (€0,035 per km).

Algemene Betalingsvoorwaarden