Vaardigheden

Problemen zijn niet meer en niet minder dan een tekort aan een bepaalde vaardigheid. Problemen ontstaan waar een cliënt (kind, jongere, volwassene) bepaalde gewenste vaardigheden mist of gewoon niet laat zien.  Vaardigheden zijn aan te leren of bij te schaven.

Bijvoorbeeld:

  • Een kind dat zijn vriendjes slaat mist de vaardigheid om op een andere manier contact te maken.
  • Een jongere die spijbelt of steelt, kan met zijn gedrag laten zien dat hij zijn situatie niet kan handelen.
  • Een ouder die maar blijft waarschuwen en schreeuwen mist de vaardigheid om op een rustige manier leiding te nemen in de opvoeding.