Onze missie en visie

Onze missie:

Het CentrumOplossingsgerichtWerken (COW) is opgericht in mei 2015 en is een landelijk opererend centrum dat de oplossingsgerichte werkwijze overbrengt door trainingen, coachen en intervisie aan instellingen.

COW wil allerlei professionals inspireren met wat mij geïnspireerd heeft namelijk het oplossingsgericht werken. Het CWO wil bedrijven en hun professionals die de wens hebben om het oplossingsgericht werken eigen te maken inspireren en ondersteunen.  Want deze methode zet professionals in hun kracht.

 

Ineke ten Thije en Gerrit van de Vegte: ‘Onze visie op oplossingsgericht werken’

Door onze jarenlange ervaring in het trainen van oplossingsgericht werken weten wij, dat deze werkwijze goed aansluit bij alle mensen ongeacht hun problemen.

Gerrit van de Vegte: ‘Mijn visie op trainen’

‘Tijdens mijn jarenlange ervaring in het maatschappelijk werk, waarin ik veel getraind ben en als trainer heb ik de visie ontwikkeld dat leren gestoeld is op de kracht van herhaling. Tevens heb ik daar geleerd dat leren leuk en plezierig moet zijn. Met plezier leren zorgt voor een betere en ontspannen ontwikkeling.’

Gerrit van de Vegte: ‘Mijn visie op leren op de werkvloer’

‘Deze visie is een verlengde van mijn visie op trainen. In de praktijk heb ik ontdekt dat een- of meerdaagse trainingen de cursisten startbekwaam maken. En dat het leren door zou moeten gaan op de werkvloer. Ik ben ervan overtuigd geraakt, dat wanneer bedrijven en instellingen werk maken van “leren op de werkvloer” zij betere en meer competente medewerkers krijgen, die met meer plezier en toewijding hun vak uitoefenen. Dit heeft zijn positieve weerslag op de effectiviteit van het werken met mensen.’

Wat is oplossingsgericht werken?