Recensies

Recensies van cliënten:

Wij zijn erg blij om met verschillende soorten mensen te werken en om andere inzichten te delen. Hieronder een aantal recensies van mensen die een training of coaching hebben gevolgd bij ons.

Sjef de Vries. Master trainer Solution Focused Brief Therapy.

Het heeft me verbaasd hoe goed je Kidds’ Skillls en Mission Possible in de markt wist te zetten. Ik heb er cursisten ook erg positief over horen praten, ook hoe jij de trainingen geeft en hoe praktisch je handvatten zijn. Ook heb ik plezier gehad in je enthousiasme en je grondigheid in het Oplossingsgerichte denken en de verrassende oefeningen en ideeën die je vond. Je ideeën rondom Support voor gezinnen en volwassenen verdient een degelijke uitwerking, het is in al zijn eenvoud makkelijk uitvoerbaar en waarschijnlijk ook effectief. Ik hoop dat jij er de Support voor vindt om dat goed uit te werken

Arnoud Huibers, Solutions Centre

Collega-trainer Gerrit!

Van harte gefeliciteerd met de opening van je nieuwe Centrum Oplossingsgericht Werken!

“If you want to go fast, go slowly” 

Veel succes en een hartelijke groet

Marlé Nijhuis, Interimair

In het klantgerichte, effectieve en succesvolle uitvoeringsconcept dat we binnen het Sociaal Domein in de gemeente Horst aan de Maas hebben opgezet, heeft Gerrit van de Vegte een belangrijke en cruciale rol gespeeld.

Gerrit heeft alle consulenten van de afdeling Werk, Inkomen en Zorg getraind in de methodiek van Oplossingsgericht Werken, waardoor iedereen volgens dezelfde methodiek werkte en de klantbenadering was gestoeld op uniforme uitgangspunten, passend bij de ontwikkelingen en transformatie in het Sociaal Domein.

Gerrit bracht zijn trainingen met passie en humor. Zijn kennis van de praktijk maakte voor alle deelnemers de herkenbaarheid groot en zelfs op het terrein van Werk & Inkomen raakte hij snel ingewerkt. Hierdoor konden theorie en praktijk tijdens de trainingen een evenredige plek krijgen.

De positieve reacties van de deelnemers op zijn training, heeft geleid tot het feit dat we Gerrit vervolgens ook hebben gevraagd om via begeleide intervisiebijeenkomsten met de medewerkers te zorgen voor de borging van Oplossingsgericht Werken.

Zijn bijdrage heeft mede geleid tot een vernieuwend concept, dat zowel de burger als professionals in hun eigen kracht zet.

Davy Pepels, Casemanager Tijdelijk Huisverbod/ Maatschappelijk werker

Een kanjer in support -en oplossingsgericht werken, dan is het Gerrit wel

Gerrit heb ik leren als trainer/docent tijdens de opleiding “maatschappelijk werk eigen kracht” bij het NMW. Gerrit heeft tijdens deze opleiding mij weten te boeien, inspireren en coachen in het werken met de methodes: oplossingsgericht werken, kids skills, mission possible en contextueel werken met supporters. Dit is hem gelukt doordat ik denk dat hij deze methodes zo eigen heeft weten te maken, dat hij op een natuurlijke wijze en zonder te veel nadenken hier over kan vertellen en kennis kan delen. Bij vele medestudenten, collega’s en mijzelf heeft hij op een respectvolle wijze de principes en visies van deze methodes weten aan te moedigen, omdat deze van grote meerwaarde zijn in het vakmanschap van het maatschappelijk werk.

Vanuit overtuiging laat Gerrit in zijn trainingen zien, dat zijn vertrekpunt de klant is die centraal staat en dat diegene de regie krijgt in de aanpak van zijn probleem. Het is mooi om te ervaren hoe hij klanten in beweging weet te krijgen. Hij sluit aan en gaat langzaam waar nodig. Hij zoekt uit wat voor iemand werkt.

Nu werken Gerrit, mijn begeleider primair proces van AMW-ML en ik samen aan een in company training. In september gaan we met zijn drieën in mijn instelling alle collega maatschappelijk werkers trainen in supportgericht werken. Naast dat Gerrit de training verzorgd zal hij ons gaan coachen en begeleiden. Tijdens deze trainingen worden wij co-trainer. Dit is al een plezier om in contact te zijn met Gerrit. In de voorbereidingen merk je hoe enthousiast en creatief hij kan zijn. Je ziet dat hij aansluit bij de wensen en behoefte om zo maatwerk te kunnen bieden. In deze voorbereidingen merk ik hoe ervaren Gerrit is en hoe hij het vak van maatschappelijk werk een warm hart toedraagt.

Uw mening ook hier?

Ineke ten Thije

Vanuit mijn werk voor de Jeugdzorg en voor het Centrum voor Jeugd en Gezin in Barneveld en vanuit mijn Praktijk voor Orthopedagogiek Scherpenzeel heb ik je leren kennen als vakkundig trainer, coach en hulpverlener. Je doet dat met verve. Als er één woord op jou van toepassing is, dan is het wel ‘passie’. Het vermogen om op het goede moment de juiste oplossingsgerichte vragen te stellen is vakmanschap. Passie is meer. Oplossingsgericht zijn is bij jou een grondhouding. Ik zou bijna zeggen, je leeft en ademt oplossingsgericht en daarin doe je geen concessies. Een dergelijke houding geeft passie aan.

Die passie en gedrevenheid wil je overbrengen naar hulpverleners in je training en de mensen waarmee je samenwerkt. Dat doe je met humor en op een aanstekelijke manier.

Geni Horstink, organisatiecoach

Ik zie jou als een enthousiaste vakman, een professional die consequent oplossingsgericht denkt en werkt. Jouw benadering geeft positieve energie en maakt dat er krachten vrij komen bij de mensen waar jij mee werkt. Ik hoop dat velen jouw centrum weten te vinden!

Team Werk en Inkomen en re integratie van de gemeente Horst aan de Maas

“Gerrit is in staat het beste uit mensen naar boven te halen, zonder hierbij sturend aanwezig te zijn”.

Jeannette, ex cursist opleiding eigen kracht.

In de 2 jaar die ik Gerrit zeer regelmatig als trainer gehad, heb ik hem leren kennen als een zorgvuldige, goed voorbereide en energieke man. Steeds weer bleek hij niet alleen oplossingsgericht werken te doceren, maar ook als persoon oplossingsgericht ‘te zijn’. Dit alles met zoveel vakkennis dat ik soms getuige was van situaties die ik zag veranderen, maar soms niet na kon vertellen wat er nu precies gebeurt was. Het is een voorrecht om les te krijgen van Gerrit!

Marlies Wezeman en Erna Manden, Bestuur Stichting Goed Geregeld

Op een conferentie van zorg en welzijn spraken een paar mensen over de behaalde successen in een achterstandswijk. De ingezette methodiek kwam mij bekend voor en tot mijn verassing kwam Gerrit als gespreksleider naar voren. Gerrit had ik jaren eerder zelf ervaren als een bevlogen en zeer positief ingestelde hulpverlener. Je weet hoe dat gaat; gedurende de jaren gaat ieder zijn weg en vervliegt het contact. Wat een geweldige gelegenheid om nu weer in gesprek te komen met elkaar. De methodiek van toen had hij verder uitgebouwd en uitgedragen en het enige wat ik kon bedenken: Deze positieve oplossingsgerichte manier van werken willen wij nog beter in onze organisatie inzetten!

Gerrit heeft bij ons de trainingen gegeven en alle medewerkers net zo geënthousiasmeerd . De KOT training is de basis geworden van onze methodiek het Bruto Persoonlijk Geluk. Deze andere manier van werken geeft niet alleen een andere kijk op zorgvragers maar ook op hoe je een zorgorganisatie wilt inrichten en wat voor werkgever je wilt zijn. Dat dit niet van de ene op de andere dag gaat spreekt vanzelf maar Gerrit is nooit ver weg om even van gedachten te wisselen om zo de ingeslagen koers vast te houden.

Jeroen Jonker, Specialist Loopbaancentrum ROC van Twente

‘Toen ik tijdens het afronden van mijn studie meer wilde weten over de wijze waarop ik oplossingsgericht werken kan inzetten in het MBO heb ik hierover met Gerrit gesproken. Gerrit heeft toen een goede theoretische en bruikbare praktische analyse gegeven van de manier waarop juist deze methodiek goed gebruikt kan worden bij de studenten van het MBO. En met succes! Ik maak met grote regelmaat gebruik van de tips en adviezen van Gerrit en jongeren vinden het prettig. Ze kunnen zelf meer dan bij andere methodieken de regie nemen. Het is knap dat Gerrit dat zo snel heeft kunnen uitleggen en zijn enthousiasme op mij heeft overgebracht!’

Mirjam van der Veen, Zorgcoördinator, Steunende Huisvesting Noord/Oost

Van alle trainingen die ik gevolgd heb is jouw training me het beste bijgebleven. En dit is niet alleen mijn ervaring maar ook hoor ik regelmatig om me heen. Als er vanuit de organisatie training wordt aangeboden hoor ik vaak ‘Hadden we niet beter Gerrit niet nog een keertje kunnen vragen om een training te geven? Daar hadden we echt wat aan.’.

De manier waarop je oplossingsgericht werken in ons team onder onze aandacht hebt gebracht vind ik sterk en motiverend. We hebben een heel gevarieerd team en niet iedereen heeft zin in trainingen. Toch lukte het je om iedereen te betrekken en enthousiast te maken voor oplossingsgericht werken.

Oplossingsgericht werken heeft mij op een andere manier leren kijken naar situaties van cliënten en ik verbaas me nog regelmatig hoe ‘makkelijk’ het is om op die manier te werken en hoeveel resultaat je dan boekt. Oplossingen liggen vaak voor het grijpen maar omdat we als hulpverleners zo gefocusd zijn op het analyseren van de problemen zien we ze niet. Sterker nog, als ik in de werkbegeleiding een probleemsituatie analyseer lijkt het probleem soms alleen maar groter en de hulpverlener kijkt steeds moeilijker.  Reden om ons steeds weer op de oplossing te richten.

Rita Gerkema, Ontwikkelaar en communicatiedeskundige gehandicaptenzorg

De training “Oplossingsgericht werken” die ik bij jou gevolgd heb, vond ik heel inspirerend! Je straalt het oplossingsgerichte denken aan alle kanten uit en weet de cursisten te stimuleren om dat op elk praktijkvoorbeeld toe te passen. Het heeft mijn visie op zorg en hulpverlening in elk geval flink veranderd. Dat je dat nu vanuit je eigen centrum verder gaat vormgeven lijkt me een hele mooie stap, waarmee ik je alle succes toewens. En ik hoop op meer inspirerende projecten in de toekomst!

Rianne

Proficiat met de opening van het Centrum. Je eigen baas / directeur zijn past bij je. Ik ben trots op je dat je dit hebt doorgezet. Je bent een hardwerkende oplossingsgerichte trainer met humor en vakmanschap. Ik kan het weten uit eigen ervaring. Twee jaar geleden KOT training bij jou gevolgd en elkaar zo leren kennen. Een eigen centrum was een logische volgende stap. Succes ermee. Het gaat je lukken.

Familie

Pap, je hebt er hard voor gewerkt en vol passie. Veel geluk en gefeliciteerd! Ik ben trots op je.

Oom ik ben trots op je.

Uw mening ook hier?

Videoboodschappen

Naam:
Ineke

Naam:
Mark Spenkelink 3de doelman GO AHEAD EAGLES Deventer

Naam:
Jessica