Training oplossingsgericht werken

Wat houdt de training in:

Oplossingsgericht werken is een positieve, krachtige manier om veranderingen bij een persoon, gezin, groep of team én hun netwerk te realiseren. Het is doelgericht en generiek en helpt eenieder bij het leren benutten van sterke kanten en hulpbronnen.

Hoe gaan we het doen in de training!?
Mijn visie op trainen is gestoeld op de kracht van herhaling. De theorie van het oplossingsgericht werken wordt behandeld, maar vooral verweven met het oefenen.

Vaste onderdelen in de training zijn:

 • Er is aandacht voor de verandering van de mindset en er is ruimte voor:
 • Oefenen: (in de groep; één op één; live demonstratie en het bespreken van casussen) Coachen
 • Discussie
 • Herhalen
 • Videomateriaal
 • Reflectie
 • Evaluatie
 • Ervarend leren

Wat moet jij doen?

 • Boek bestuderen (“Oplossingsgericht coachen” Insoo Kim Berg, Peter Szabo ISBN: 9789058718174)
 • Herhalen en herhalen tussen de trainingsdagen in
 • Opdrachten maken
 • Letten op je successen en deze delen
 • Samenwerken met andere cursisten
 • Kritisch zijn
 • Je persoonlijk ontwikkelen

Wat doe ik als trainer?

Ik ben de hele dag het oplossingsgerichte voorbeeld. Dat doe ik door de interactie te zoeken en daarbij veel vragen te stellen. Ik wil je laten ervaren hoe het is om oplossingsgericht benaderd te worden. Ik ben een voorbeeld in live demonstraties.

 • Ik sluit aan bij jouw leerdoelen
 • Ik sluit aan bij wat je al kan
 • Ik creëer veiligheid
 • Ik laat jou in vrijheid je keuzes maken
 • Ik zie het als mijn taak om jouw enthousiast en geïnspireerd te maken
 • Ik gebruik humor om een plezierige leeromgeving te creëren
 • Ik geef complimenten en stimuleer je
 • Ik zet mijn jaren lange ervaring en vakmanschap in

Wat gaat de training jouw opleveren?

Na de training ben je start bekwaam in het toepassen van de basisvaardigheden van de gespreksvoering en de oplossingsgerichte technieken, zoals leeg luisteren, open vragen, de cliënt de regie geven, praten over oplossingen, de schaalvraag, wondervraag en het geven van complimenten.

Je bent in staat om je cliënttrajecten kortdurend te maken en het levert registerpunten van het registerplein en SKJ op.

 • Je gespreksvoering wordt doel gerichter en gestructureerder
 • Je weet hoe je het systeem en netwerkgericht kan inzetten
 • Je zult je veel vaker bewust zijn van je eigen krachten en competenties
 • Je gaat je werk lichter vinden
 • Je werk nog leuker vinden
 • Als je de werkwijze onderhoud en herhaalt ga je steeds meer plezier krijgen in het werken met de oplossingsgerichte werkwijze
 • De training levert 12,9 punten op voor het Registerplein

Waar kan je het oplossingsgericht werk inzetten?

De oplossingsgerichte werkwijze is generieke werkwijze die toepasbaar is bij alle mensen met hun problemen. Deze werkwijze heb ik onder anderen getraind in de volgende sectoren:

Zorg en welzijn, jeugdzorg, onderwijs, bedrijven, gehandicaptenzorg, gezondheidszorg (W.O. Huisartsen en ziekenhuis, gemeenten en COA.

Andere methoden die uit het oplossingsgericht werken zijn ontstaan en door mij ook worden gegeven zijn:

De training is als geheel in te kopen, maar ook per dag en/of op thema.

Accreditatie: REGISTERPLEIN: CRKBO

Interessant? Schrijf je ook in!
Klanten aan het woord
 • Lesstof
 • Interactie
 • Humor

Samenvatting

Ik ken Gerrit als een oprechte en hard werkende oplossingsgerichte trainer. Hij heeft oog voor cursisten en daagt ze op een vriendelijke en onweerstaanbare manier uit om mee te denken. En vooral om mee te doen.

5.0
Beoordeling 5 (4 reviews)

4 Reviews

 1. Ingrid Muris en Nina Amory 10 april 2017
 2. Tonny 20 december 2016
 3. Judith Stienen – van Asten 12 december 2016

Geef ook je review

Sending